Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   04 Cap 16' 08.77"  U.shada  3  Sun 
 Moon (Mo)   10 Can 46' 10.27"  Pushya  3  Saturn 
 Mars (Ma)   01 Sag 31' 10.24"  Mula  1  Ketu 
 Mercury (Me)   14 Cap 33' 19.3" R Shravana  2  Moon 
 Jupiter (Ju)   10 Aqu 01' 43.62"  Shatabhisha  2  Rahu 
 Venus (Ve)   19 Sag 18' 14.29" R P.shadha  2  Venus 
 Saturn (Sa)   19 Cap 43' 31.12"  Shravana  3  Moon 
 Rahu (Ra)   04 Tau 26' 07.52" R Krittika  3  Sun 
 Ketu (Ke)   04 Sco 26' 07.52" R Anuraadha  1  Saturn 
Data provided by mypanchang.com