Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   02 Vir 28' 49.21"  U.Phalguni  2  Sun 
 Moon (Mo)   25 Vir 54' 59.78"  Chitra  1  Mars 
 Mars (Ma)   03 Ari 22' 25.02" R Ashvini  2  Ketu 
 Mercury (Me)   25 Vir 34' 53.15"  Chitra  1  Mars 
 Jupiter (Ju)   23 Sag 19' 11.04"  P.shadha  3  Venus 
 Venus (Ve)   20 Can 03' 36.88"  Aslesha  2  Mercury 
 Saturn (Sa)   01 Cap 16' 27.69" R U.shada  2  Sun 
 Rahu (Ra)   00 Gem 12' 45.71" R Mrigashirsha  3  Mars 
 Ketu (Ke)   00 Sag 12' 45.71" R Mula  1  Ketu 
Data provided by mypanchang.com