Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   12 Sco 24' 08.41"  Anuraadha  3  Saturn 
 Moon (Mo)   19 Ari 53' 12.82"  Bharani  2  Venus 
 Mars (Ma)   22 Pis 23' 46.82"  Revati  2  Mercury 
 Mercury (Me)   00 Sco 25' 13.59"  Vishaakha  4  Jupiter 
 Jupiter (Ju)   01 Cap 28' 54.25"  U.shada  2  Sun 
 Venus (Ve)   14 Lib 15' 08.64"  Svaati  3  Rahu 
 Saturn (Sa)   04 Cap 01' 05.22"  U.shada  3  Sun 
 Rahu (Ra)   26 Tau 29' 27.63" R Mrigashirsha  1  Mars 
 Ketu (Ke)   26 Sco 29' 27.63" R Jyeshtha  3  Mercury 
Data provided by mypanchang.com