Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   18 Can 23' 52.87"  Aslesha  1  Mercury 
 Moon (Mo)   28 Cap 00' 21.52"  Dhanishta  2  Mars 
 Mars (Ma)   25 Pis 34' 14.82"  Revati  3  Mercury 
 Mercury (Me)   04 Can 36' 00.98"  Pushya  1  Saturn 
 Jupiter (Ju)   25 Sag 36' 21.16" R P.shadha  4  Venus 
 Venus (Ve)   03 Gem 01' 02.67"  Mrigashirsha  3  Mars 
 Saturn (Sa)   03 Cap 26' 22.11" R U.shada  3  Sun 
 Rahu (Ra)   02 Gem 37' 52.84" R Mrigashirsha  3  Mars 
 Ketu (Ke)   02 Sag 37' 52.84" R Mula  1  Ketu 
Data provided by mypanchang.com