Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   23 Aqu 52' 24.4"  P.Bhadrapada  2  Jupiter 
 Moon (Mo)   23 Sag 27' 37.64"  P.shadha  4  Venus 
 Mars (Ma)   08 Tau 19' 05.65"  Krittika  4  Sun 
 Mercury (Me)   26 Cap 41' 41.21"  Dhanishta  2  Mars 
 Jupiter (Ju)   24 Cap 07' 12.75"  Dhanishta  1  Mars 
 Venus (Ve)   19 Aqu 23' 30.25"  Shatabhisha  4  Rahu 
 Saturn (Sa)   15 Cap 05' 08.7"  Shravana  2  Moon 
 Rahu (Ra)   21 Tau 11' 22.6" R Rohini  4  Moon 
 Ketu (Ke)   21 Sco 11' 22.6" R Jyeshtha  2  Mercury 
Data provided by mypanchang.com