Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   11 Vir 44' 41.53"  Hasta  1  Moon 
 Moon (Mo)   20 Lib 54' 19.46"  Vishaakha  1  Jupiter 
 Mars (Ma)   25 Tau 13' 49.73"  Mrigashirsha  1  Mars 
 Mercury (Me)   00 Vir 57' 05.89" R U.Phalguni  2  Sun 
 Jupiter (Ju)   09 Pis 12' 56.35" R U.Bhadrapada  2  Saturn 
 Venus (Ve)   05 Vir 31' 17.06"  U.Phalguni  3  Sun 
 Saturn (Sa)   24 Cap 53' 30.52" R Dhanishta  1  Mars 
 Rahu (Ra)   21 Ari 00' 05.47" R Bharani  3  Venus 
 Ketu (Ke)   21 Lib 00' 05.47" R Vishaakha  1  Jupiter 
Data provided by mypanchang.com