Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   15 Gem 34' 00.39"  Aardra  3  Rahu 
 Moon (Mo)   12 Can 33' 24.99"  Pushya  3  Saturn 
 Mars (Ma)   03 Ari 15' 07.47"  Ashvini  1  Ketu 
 Mercury (Me)   28 Tau 56' 31.71"  Mrigashirsha  2  Mars 
 Jupiter (Ju)   13 Pis 21' 34.43"  U.Bhadrapada  4  Saturn 
 Venus (Ve)   16 Tau 02' 58.8"  Rohini  2  Moon 
 Saturn (Sa)   00 Aqu 31' 03.51" R Dhanishta  3  Mars 
 Rahu (Ra)   25 Ari 44' 38.09" R Bharani  4  Venus 
 Ketu (Ke)   25 Lib 44' 38.09" R Vishaakha  2  Jupiter 
Data provided by mypanchang.com