Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   08-Tau-42-34"  Krittika 
 Moon   12-Cap-24-32"  Shravana 
 Mars   11-Gem-07-48"  Aardra 
 Mercury   12-Tau-04-49"  Rohini 
 Jupiter   27-Sco-29-09" R Jyeshtha 
 Venus   16-Ari-39-34"  Bharani 
 Saturn   25-Sag-55-29" R P.shadha 
 Rahu   25-Gem-51-06" R Punarvasu 
 Ketu   25-Sag-51-06" R P.shadha 
Powered by mypanchang.com