Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   08-Cap-31-38"  U.shada 
 Moon   26-Ari-00-17"  Bharani 
 Mars   13-Ari-25-15"  Bharani 
 Mercury   26-Cap-57-31"  Dhanishta 
 Jupiter   13-Cap-39-01"  Shravana 
 Venus   23-Sag-11-54"  P.shadha 
 Saturn   09-Cap-59-36"  U.shada 
 Rahu   23-Tau-34-08" R Mrigashirsha 
 Ketu   23-Sco-34-08" R Jyeshtha 
Powered by mypanchang.com