Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   13-Tau-08-19"  Rohini 
 Moon   27-Leo-15-11"  U.Phalguni 
 Mars   10-Can-33-44"  Pushya 
 Mercury   18-Ari-29-20"  Bharani 
 Jupiter   08-Ari-32-38"  Ashvini 
 Venus   28-Gem-19-40"  Punarvasu 
 Saturn   12-Aqu-42-16"  Shatabhisha 
 Rahu   08-Ari-11-13" R Ashvini 
 Ketu   08-Lib-11-13" R Svaati 
Powered by mypanchang.com