Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   09-Cap-49-22"  U.shada 
 Moon   22-Leo-31-04"  P.Phalguni 
 Mars   21-Pis-31-27"  Revati 
 Mercury   05-Cap-53-45"  U.shada 
 Jupiter   22-Sco-15-38"  Jyeshtha 
 Venus   23-Sco-51-23"  Jyeshtha 
 Saturn   19-Sag-58-06"  P.shadha 
 Rahu   02-Can-12-47" R Punarvasu 
 Ketu   02-Cap-12-47" R U.shada 
Powered by mypanchang.com