Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   29-Lib-18-22"  Vishaakha 
 Moon   01-Aqu-53-09"  Dhanishta 
 Mars   05-Aqu-50-06"  Dhanishta 
 Mercury   19-Sco-15-45"  Jyeshtha 
 Jupiter   07-Sco-29-52"  Anuraadha 
 Venus   01-Lib-07-43" R Chitra 
 Saturn   12-Sag-08-41"  Mula 
 Rahu   05-Can-53-24" R Pushya 
 Ketu   05-Cap-53-24" R U.shada 
Powered by mypanchang.com