Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   11-Tau-15-23"  Rohini 
 Moon   21-Gem-38-15"  Punarvasu 
 Mars   14-Aqu-40-43"  Shatabhisha 
 Mercury   02-Gem-11-07"  Mrigashirsha 
 Jupiter   02-Cap-53-09" R U.shada 
 Venus   24-Tau-25-16" R Mrigashirsha 
 Saturn   07-Cap-37-57" R U.shada 
 Rahu   06-Gem-21-19" R Mrigashirsha 
 Ketu   06-Sag-21-19" R Mula 
Powered by mypanchang.com