Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   05-Lib-26-56"  Chitra 
 Moon   28-Can-32-12"  Aslesha 
 Mars   18-Vir-13-13"  Hasta 
 Mercury   29-Lib-38-45"  Vishaakha 
 Jupiter   27-Sco-36-14"  Jyeshtha 
 Venus   24-Lib-00-00"  Vishaakha 
 Saturn   20-Sag-45-50"  P.shadha 
 Rahu   17-Gem-47-44" R Aardra 
 Ketu   17-Sag-47-44" R P.shadha 
Powered by mypanchang.com