Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   11-Can-46-17"  Pushya 
 Moon   10-Pis-52-27"  U.Bhadrapada 
 Mars   05-Leo-11-10"  Magha 
 Mercury   07-Can-26-50"  Pushya 
 Jupiter   05-Aqu-48-40" R Dhanishta 
 Venus   13-Leo-58-34"  P.Phalguni 
 Saturn   16-Cap-21-23" R Shravana 
 Rahu   13-Tau-38-34" R Rohini 
 Ketu   13-Sco-38-34" R Anuraadha 
Powered by mypanchang.com