Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   18-Sco-39-12"  Jyeshtha 
 Moon   12-Ari-38-41"  Ashvini 
 Mars   23-Tau-09-37" R Rohini 
 Mercury   02-Sag-57-59"  Mula 
 Jupiter   04-Pis-49-59"  U.Bhadrapada 
 Venus   29-Sco-22-09"  Jyeshtha 
 Saturn   25-Cap-56-20"  Dhanishta 
 Rahu   17-Ari-27-16" R Bharani 
 Ketu   17-Lib-27-16" R Svaati 
Powered by mypanchang.com