Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   08-Pis-10-37"  U.Bhadrapada 
 Moon   16-Tau-23-26"  Rohini 
 Mars   08-Sag-54-00"  Mula 
 Mercury   22-Pis-47-46"  Revati 
 Jupiter   28-Lib-48-46" R Vishaakha 
 Venus   25-Pis-44-09"  Revati 
 Saturn   14-Sag-28-51"  P.shadha 
 Rahu   18-Can-29-47" R Aslesha 
 Ketu   18-Cap-29-47" R Shravana 
Powered by mypanchang.com