Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   09-Aqu-37-43"  Shatabhisha 
 Moon   22-Can-41-51"  Aslesha 
 Mars   13-Cap-17-14"  Shravana 
 Mercury   05-Aqu-11-37"  Dhanishta 
 Jupiter   15-Ari-58-05"  Bharani 
 Venus   13-Cap-35-53"  Shravana 
 Saturn   14-Aqu-51-39"  Shatabhisha 
 Rahu   23-Pis-52-41" R Revati 
 Ketu   23-Vir-52-41" R Chitra 
Powered by mypanchang.com