Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   07-Cap-07-07"  U.shada 
 Moon   01-Sag-15-04"  Mula 
 Mars   18-Sco-20-44"  Jyeshtha 
 Mercury   14-Cap-30-03"  Shravana 
 Jupiter   17-Sag-17-23"  P.shadha 
 Venus   15-Aqu-37-56"  Shatabhisha 
 Saturn   29-Sag-43-16"  U.shada 
 Rahu   12-Gem-59-52" R Aardra 
 Ketu   12-Sag-59-52" R Mula 
Powered by mypanchang.com