Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   05-Gem-12-15"  Mrigashirsha 
 Moon   08-Vir-25-16"  U.Phalguni 
 Mars   14-Cap-52-08"  Shravana 
 Mercury   21-Gem-32-05"  Punarvasu 
 Jupiter   19-Lib-49-36" R Svaati 
 Venus   13-Can-47-11"  Pushya 
 Saturn   12-Sag-14-34" R Mula 
 Rahu   13-Can-44-29" R Pushya 
 Ketu   13-Cap-44-29" R Shravana 
Powered by mypanchang.com