Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   04-Can-55-51"  Pushya 
 Moon   02-Pis-30-07"  P.Bhadrapada 
 Mars   18-Can-40-39"  Aslesha 
 Mercury   03-Can-55-56" R Pushya 
 Jupiter   21-Sco-00-52" R Jyeshtha 
 Venus   28-Gem-33-25"  Punarvasu 
 Saturn   22-Sag-10-55" R P.shadha 
 Rahu   22-Gem-44-01" R Punarvasu 
 Ketu   22-Sag-44-01" R P.shadha 
Powered by mypanchang.com