Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   05-Lib-29-35"  Chitra 
 Moon   23-Sag-48-42"  P.shadha 
 Mars   24-Pis-20-14" R Revati 
 Mercury   12-Lib-32-24" R Svaati 
 Jupiter   25-Sag-40-48"  P.shadha 
 Venus   29-Leo-14-49"  U.Phalguni 
 Saturn   01-Cap-38-27"  U.shada 
 Rahu   28-Tau-26-17" R Mrigashirsha 
 Ketu   28-Sco-26-17" R Jyeshtha 
Powered by mypanchang.com