Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   26-Ari-46-18"  Krittika 
 Moon   22-Ari-37-25"  Bharani 
 Mars   16-Gem-44-30"  Aardra 
 Mercury   17-Tau-27-49"  Rohini 
 Jupiter   05-Aqu-33-15"  Dhanishta 
 Venus   08-Tau-42-08"  Krittika 
 Saturn   19-Cap-14-40"  Shravana 
 Rahu   17-Tau-47-48" R Rohini 
 Ketu   17-Sco-47-48" R Jyeshtha 
Powered by mypanchang.com