Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   07 Cap 01' 29.11"  U.shada  4  Sun 
 Moon (Mo)   00 Sag 02' 28.23"  Mula  1  Ketu 
 Mars (Ma)   18 Sco 16' 58.68"  Jyeshtha  1  Mercury 
 Mercury (Me)   14 Cap 20' 32.7"  Shravana  2  Moon 
 Jupiter (Ju)   17 Sag 16' 08.99"  P.shadha  2  Venus 
 Venus (Ve)   15 Aqu 31' 15.51"  Shatabhisha  3  Rahu 
 Saturn (Sa)   29 Sag 42' 37.63"  U.shada  1  Sun 
 Rahu (Ra)   13 Gem 00' 09.77" R Aardra  2  Rahu 
 Ketu (Ke)   13 Sag 00' 09.77" R Mula  4  Ketu 
Data provided by mypanchang.com