Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   06 Ari 47' 46.55"  Ashvini  3  Ketu 
 Moon (Mo)   12 Gem 29' 24.48"  Aardra  2  Rahu 
 Mars (Ma)   24 Sag 31' 07.45"  P.shadha  4  Venus 
 Mercury (Me)   11 Pis 59' 56.9"  U.Bhadrapada  3  Saturn 
 Jupiter (Ju)   26 Lib 26' 39.12" R Vishaakha  2  Jupiter 
 Venus (Ve)   01 Tau 27' 55.72"  Krittika  2  Sun 
 Saturn (Sa)   15 Sag 01' 43.9" R P.shadha  1  Venus 
 Rahu (Ra)   16 Can 57' 18.23" R Aslesha  1  Mercury 
 Ketu (Ke)   16 Cap 57' 18.23" R Shravana  3  Moon 
Data provided by mypanchang.com