Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   28 Can 42' 06.47"  Aslesha  4  Mercury 
 Moon (Mo)   08 Gem 58' 20.82"  Aardra  1  Rahu 
 Mars (Ma)   29 Pis 34' 43.46"  Revati  4  Mercury 
 Mercury (Me)   26 Can 08' 23.21"  Aslesha  3  Mercury 
 Jupiter (Ju)   24 Sag 32' 57.18" R P.shadha  4  Venus 
 Venus (Ve)   13 Gem 00' 45.39"  Aardra  2  Rahu 
 Saturn (Sa)   02 Cap 43' 26.78" R U.shada  2  Sun 
 Rahu (Ra)   02 Gem 03' 42.62" R Mrigashirsha  3  Mars 
 Ketu (Ke)   02 Sag 03' 42.62" R Mula  1  Ketu 
Data provided by mypanchang.com