Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   05 Gem 12' 51.1"  Mrigashirsha  4  Mars 
 Moon (Mo)   08 Vir 33' 41.62"  U.Phalguni  4  Sun 
 Mars (Ma)   14 Cap 52' 11.13"  Shravana  2  Moon 
 Mercury (Me)   21 Gem 33' 15.03"  Punarvasu  1  Jupiter 
 Jupiter (Ju)   19 Lib 49' 34.59" R Svaati  4  Rahu 
 Venus (Ve)   13 Can 47' 54.52"  Pushya  4  Saturn 
 Saturn (Sa)   12 Sag 14' 31.43" R Mula  4  Ketu 
 Rahu (Ra)   13 Can 44' 27.64" R Pushya  4  Saturn 
 Ketu (Ke)   13 Cap 44' 27.64" R Shravana  2  Moon 
Data provided by mypanchang.com