Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   08 Tau 45' 33.68"  Krittika  4  Sun 
 Moon (Mo)   13 Cap 01' 52.75"  Shravana  1  Moon 
 Mars (Ma)   11 Gem 09' 48.25"  Aardra  2  Rahu 
 Mercury (Me)   12 Tau 11' 37.77"  Rohini  1  Moon 
 Jupiter (Ju)   27 Sco 28' 48.07" R Jyeshtha  4  Mercury 
 Venus (Ve)   16 Ari 43' 20.7"  Bharani  2  Venus 
 Saturn (Sa)   25 Sag 55' 22.78" R P.shadha  4  Venus 
 Rahu (Ra)   25 Gem 50' 56.67" R Punarvasu  2  Jupiter 
 Ketu (Ke)   25 Sag 50' 56.67" R P.shadha  4  Venus 
Data provided by mypanchang.com