Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   04 Pis 41' 35.89"  U.Bhadrapada  1  Saturn 
 Moon (Mo)   15 Leo 45' 13.81"  P.Phalguni  1  Venus 
 Mars (Ma)   28 Ari 13' 00.06"  Krittika  1  Sun 
 Mercury (Me)   25 Aqu 46' 52.36" R P.Bhadrapada  2  Jupiter 
 Jupiter (Ju)   29 Sco 28' 38.84"  Jyeshtha  4  Mercury 
 Venus (Ve)   27 Cap 21' 28.75"  Dhanishta  2  Mars 
 Saturn (Sa)   25 Sag 01' 56.85"  P.shadha  4  Venus 
 Rahu (Ra)   29 Gem 19' 34.52" R Punarvasu  3  Jupiter 
 Ketu (Ke)   29 Sag 19' 34.52" R U.shada  1  Sun 
Data provided by mypanchang.com