Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   29 Lib 20' 49.95"  Vishaakha  3  Jupiter 
 Moon (Mo)   02 Aqu 22' 06.54"  Dhanishta  3  Mars 
 Mars (Ma)   05 Aqu 51' 36.31"  Dhanishta  4  Mars 
 Mercury (Me)   19 Sco 16' 11.31"  Jyeshtha  1  Mercury 
 Jupiter (Ju)   07 Sco 30' 24.81"  Anuraadha  2  Saturn 
 Venus (Ve)   01 Lib 07' 40.06" R Chitra  3  Mars 
 Saturn (Sa)   12 Sag 08' 56.04"  Mula  4  Ketu 
 Rahu (Ra)   05 Can 53' 16.36" R Pushya  1  Saturn 
 Ketu (Ke)   05 Cap 53' 16.36" R U.shada  3  Sun 
Data provided by mypanchang.com