Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   05 Cap 53' 30.05"  U.shada  3  Sun 
 Moon (Mo)   09 Aqu 18' 46.12"  Shatabhisha  1  Rahu 
 Mars (Ma)   01 Sco 56' 30.91"  Vishaakha  4  Jupiter 
 Mercury (Me)   18 Sag 24' 50.88"  P.shadha  2  Venus 
 Jupiter (Ju)   25 Lib 43' 40.57"  Vishaakha  2  Jupiter 
 Venus (Ve)   08 Cap 28' 51.59"  U.shada  4  Sun 
 Saturn (Sa)   09 Sag 27' 52.18"  Mula  3  Ketu 
 Rahu (Ra)   21 Can 46' 28.84" R Aslesha  2  Mercury 
 Ketu (Ke)   21 Cap 46' 28.84" R Shravana  4  Moon 
Data provided by mypanchang.com