Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   14 Aqu 22' 13.32"  Shatabhisha  3  Rahu 
 Moon (Mo)   17 Aqu 42' 13.82"  Shatabhisha  4  Rahu 
 Mars (Ma)   27 Pis 48' 54.37"  Revati  4  Mercury 
 Mercury (Me)   07 Aqu 32' 12.25"  Shatabhisha  1  Rahu 
 Jupiter (Ju)   28 Vir 22' 51.85" R Chitra  2  Mars 
 Venus (Ve)   18 Pis 27' 16.24"  Revati  1  Mercury 
 Saturn (Sa)   02 Sag 30' 19.98"  Mula  1  Ketu 
 Rahu (Ra)   09 Leo 07' 01.69" R Magha  3  Ketu 
 Ketu (Ke)   09 Aqu 07' 01.69" R Shatabhisha  1  Rahu 
Data provided by mypanchang.com