Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   04 Cap 13' 38.35"  U.shada  3  Sun 
 Moon (Mo)   15 Vir 31' 56.63"  Hasta  2  Moon 
 Mars (Ma)   28 Aqu 25' 13.7"  P.Bhadrapada  3  Jupiter 
 Mercury (Me)   10 Sag 10' 29.87"  Mula  4  Ketu 
 Jupiter (Ju)   28 Vir 28' 42"  Chitra  2  Mars 
 Venus (Ve)   21 Aqu 15' 29.12"  P.Bhadrapada  1  Jupiter 
 Saturn (Sa)   29 Sco 09' 35.32"  Jyeshtha  4  Mercury 
 Rahu (Ra)   11 Leo 13' 05.34" R Magha  4  Ketu 
 Ketu (Ke)   11 Aqu 13' 05.34" R Shatabhisha  2  Rahu 
Data provided by mypanchang.com