Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   29 Vir 45' 17.18"  Chitra  2  Mars 
 Moon (Mo)   11 Tau 46' 26.7"  Rohini  1  Moon 
 Mars (Ma)   14 Vir 30' 24"  Hasta  2  Moon 
 Mercury (Me)   24 Lib 05' 48.32"  Vishaakha  2  Jupiter 
 Jupiter (Ju)   26 Sco 36' 16.47"  Jyeshtha  3  Mercury 
 Venus (Ve)   16 Lib 52' 41.3"  Svaati  4  Rahu 
 Saturn (Sa)   20 Sag 28' 16.15"  P.shadha  3  Venus 
 Rahu (Ra)   18 Gem 05' 57.72" R Aardra  4  Rahu 
 Ketu (Ke)   18 Sag 05' 57.72" R P.shadha  2  Venus 
Data provided by mypanchang.com