Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   02-Leo-50-11"  Magha 
 Moon   24-Pis-43-03"  Revati 
 Mars   07-Leo-10-10"  Magha 
 Mercury   18-Can-26-13"  Aslesha 
 Jupiter   20-Sco-29-23"  Jyeshtha 
 Venus   04-Leo-29-39"  Magha 
 Saturn   20-Sag-26-38" R P.shadha 
 Rahu   21-Gem-11-22" R Punarvasu 
 Ketu   21-Sag-11-22" R P.shadha 
Powered by mypanchang.com