Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   12-Pis-51-09"  U.Bhadrapada 
 Moon   03-Pis-49-26"  U.Bhadrapada 
 Mars   18-Ari-22-42"  Bharani 
 Mercury   00-Ari-31-20"  Ashvini 
 Jupiter   25-Vir-36-17" R Chitra 
 Venus   09-Pis-35-43" R U.Bhadrapada 
 Saturn   03-Sag-37-04"  Mula 
 Rahu   07-Leo-36-12" R Magha 
 Ketu   07-Aqu-36-12" R Shatabhisha 
Powered by mypanchang.com