Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   19-Tau-41-56"  Rohini 
 Moon   27-Sco-50-38"  Jyeshtha 
 Mars   14-Can-32-00"  Pushya 
 Mercury   26-Ari-08-39"  Bharani 
 Jupiter   10-Ari-00-49"  Ashvini 
 Venus   05-Can-02-31"  Pushya 
 Saturn   12-Aqu-53-16"  Shatabhisha 
 Rahu   07-Ari-49-27" R Ashvini 
 Ketu   07-Lib-49-27" R Svaati 
Powered by mypanchang.com