Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   14-Cap-39-51"  Shravana 
 Moon   11-Can-17-37"  Pushya 
 Mars   16-Ari-33-25"  Bharani 
 Mercury   01-Aqu-55-28"  Dhanishta 
 Jupiter   15-Cap-04-59"  Shravana 
 Venus   00-Cap-45-55"  U.shada 
 Saturn   10-Cap-42-43"  Shravana 
 Rahu   23-Tau-14-57" R Rohini 
 Ketu   23-Sco-14-57" R Jyeshtha 
Powered by mypanchang.com