Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   10-Aqu-58-28"  Shatabhisha 
 Moon   08-Leo-39-00"  Magha 
 Mars   14-Cap-19-12"  Shravana 
 Mercury   07-Aqu-35-45"  Shatabhisha 
 Jupiter   16-Ari-10-47"  Bharani 
 Venus   15-Cap-15-11"  Shravana 
 Saturn   15-Aqu-01-26"  Shatabhisha 
 Rahu   23-Pis-48-25" R Revati 
 Ketu   23-Vir-48-25" R Chitra 
Powered by mypanchang.com