Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   08-Cap-29-12"  U.shada 
 Moon   11-Pis-09-29"  U.Bhadrapada 
 Mars   03-Sco-30-56"  Anuraadha 
 Mercury   22-Sag-11-11"  P.shadha 
 Jupiter   26-Lib-03-32"  Vishaakha 
 Venus   11-Cap-41-08"  Shravana 
 Saturn   09-Sag-44-33"  Mula 
 Rahu   21-Can-38-22" R Aslesha 
 Ketu   21-Cap-38-22" R Shravana 
Powered by mypanchang.com