Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   22-Pis-29-38"  Revati 
 Moon   22-Leo-04-36"  P.Phalguni 
 Mars   10-Cap-08-21"  Shravana 
 Mercury   27-Aqu-57-42"  P.Bhadrapada 
 Jupiter   00-Cap-50-44"  U.shada 
 Venus   07-Tau-52-21"  Krittika 
 Saturn   06-Cap-49-34"  U.shada 
 Rahu   09-Gem-00-58" R Aardra 
 Ketu   09-Sag-00-58" R Mula 
Powered by mypanchang.com