Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   09-Tau-27-19"  Krittika 
 Moon   18-Sco-34-35"  Jyeshtha 
 Mars   23-Pis-54-39"  Revati 
 Mercury   18-Ari-02-34"  Bharani 
 Jupiter   05-Tau-25-09"  Krittika 
 Venus   06-Tau-24-05"  Krittika 
 Saturn   24-Aqu-08-56"  P.Bhadrapada 
 Rahu   19-Pis-02-08" R Revati 
 Ketu   19-Vir-02-08" R Hasta 
Powered by mypanchang.com