Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   19-Can-13-45"  Aslesha 
 Moon   08-Aqu-55-33"  Shatabhisha 
 Mars   25-Pis-55-51"  Revati 
 Mercury   06-Can-14-11"  Pushya 
 Jupiter   25-Sag-30-41" R P.shadha 
 Venus   03-Gem-47-16"  Mrigashirsha 
 Saturn   03-Cap-22-43" R U.shada 
 Rahu   02-Gem-35-07" R Mrigashirsha 
 Ketu   02-Sag-35-07" R Mula 
Powered by mypanchang.com