Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   05-Sco-38-44"  Anuraadha 
 Moon   12-Sag-46-07"  Mula 
 Mars   24-Vir-53-29"  Chitra 
 Mercury   27-Sco-22-07"  Jyeshtha 
 Jupiter   15-Lib-03-33"  Svaati 
 Venus   23-Lib-57-10"  Vishaakha 
 Saturn   02-Sag-38-08"  Mula 
 Rahu   24-Can-54-49" R Aslesha 
 Ketu   24-Cap-54-49" R Dhanishta 
Powered by mypanchang.com