Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   04-Cap-13-34"  U.shada 
 Moon   15-Vir-31-13"  Hasta 
 Mars   28-Aqu-25-11"  P.Bhadrapada 
 Mercury   10-Sag-10-26"  Mula 
 Jupiter   28-Vir-28-41"  Chitra 
 Venus   21-Aqu-15-25"  P.Bhadrapada 
 Saturn   29-Sco-09-34"  Jyeshtha 
 Rahu   11-Leo-13-05" R Magha 
 Ketu   11-Aqu-13-05" R Shatabhisha 
Powered by mypanchang.com