Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   19-Sco-35-44"  Jyeshtha 
 Moon   10-Pis-06-43"  U.Bhadrapada 
 Mars   17-Lib-00-05"  Svaati 
 Mercury   01-Sco-18-54"  Vishaakha 
 Jupiter   06-Sag-37-42"  Mula 
 Venus   18-Sag-27-05"  P.shadha 
 Saturn   24-Sag-22-36"  P.shadha 
 Rahu   15-Gem-28-14" R Aardra 
 Ketu   15-Sag-28-14" R P.shadha 
Powered by mypanchang.com