Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   07-Cap-08-54"  U.shada 
 Moon   01-Sag-37-58"  Mula 
 Mars   18-Sco-21-56"  Jyeshtha 
 Mercury   14-Cap-33-03"  Shravana 
 Jupiter   17-Sag-17-47"  P.shadha 
 Venus   15-Aqu-40-02"  Shatabhisha 
 Saturn   29-Sag-43-29"  U.shada 
 Rahu   12-Gem-59-46" R Aardra 
 Ketu   12-Sag-59-46" R Mula 
Powered by mypanchang.com