Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   10-Ari-45-41"  Ashvini 
 Moon   18-Pis-08-43"  Revati 
 Mars   08-Tau-16-37"  Krittika 
 Mercury   03-Ari-05-47" R Ashvini 
 Jupiter   22-Vir-02-33" R Hasta 
 Venus   04-Pis-28-06"  U.Bhadrapada 
 Saturn   03-Sag-24-51" R Mula 
 Rahu   06-Leo-05-46" R Magha 
 Ketu   06-Aqu-05-46" R Dhanishta 
Powered by mypanchang.com