Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   04-Cap-40-28"  U.shada 
 Moon   15-Can-40-29"  Pushya 
 Mars   01-Sag-48-25"  Mula 
 Mercury   14-Cap-13-50" R Shravana 
 Jupiter   10-Aqu-06-57"  Shatabhisha 
 Venus   19-Sag-08-03" R P.shadha 
 Saturn   19-Cap-46-19"  Shravana 
 Rahu   04-Tau-24-51" R Krittika 
 Ketu   04-Sco-24-51" R Anuraadha 
Powered by mypanchang.com