Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   05-Gem-35-38"  Mrigashirsha 
 Moon   13-Vir-53-23"  Hasta 
 Mars   14-Cap-53-55"  Shravana 
 Mercury   22-Gem-17-11"  Punarvasu 
 Jupiter   19-Lib-48-10" R Svaati 
 Venus   14-Can-15-31"  Pushya 
 Saturn   12-Sag-12-46" R Mula 
 Rahu   13-Can-43-11" R Pushya 
 Ketu   13-Cap-43-11" R Shravana 
Powered by mypanchang.com