Current Planetary Positions
Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra 
 Sun   03-Lib-49-58"  Chitra 
 Moon   05-Can-45-26"  Pushya 
 Mars   17-Vir-09-59"  Hasta 
 Mercury   28-Lib-14-22"  Vishaakha 
 Jupiter   27-Sco-18-54"  Jyeshtha 
 Venus   21-Lib-58-53"  Vishaakha 
 Saturn   20-Sag-40-33"  P.shadha 
 Rahu   17-Gem-52-54" R Aardra 
 Ketu   17-Sag-52-54" R P.shadha 
Powered by mypanchang.com